VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Nabízme službu pro školy a školky, jejímž cílem je obohatit hodiny výtvarné výchovy o práci s netradičními materiály. Děti si mohou vyzkoušet praktické využití schopností a dovedností, které získávají v hodinách výtvarné a pracovní výchovy.

JAK TO PROBÍHÁ?
Po předchozí telefonické či písemné objednávce ze strany školy navštíví školu náš instruktor výtvarných dílen. Přiveze s sebou veškeré pomůcky i výtvarný materiál potřebný na dojednanou výtvarnou dílnu. (Použitý výtvarný materiál je netoxický.)
Děti malují po skupinách. Instruktor nejprve krátce vysvětlí základní charakteristiku daného materiálu a možnost jeho zpracování. Potom již nechává dětem prostor k samostatné tvůrčí činnosti s tím, že je stále připraven poradit či pomoci. V mateřských školách vítáme pomoc učitelek.
Při malování nechceme hodnotit nadání dětí. Naším cílem je spíš odbourat zábrany ("já neumím malovat") a ukázat dětem, že z výtvarného díla mohou mít radost a užitek nejen ony, ale i jejich rodiče či přátelé.
Finanční vyrovnání je provedeno hotově v den akce.

JAK SI NAŠI VÝTVARNOU DÍLNU OBJEDNAT?
Pošlete nám e-mail s žádostí o výtvarnou dílnu. Zařídíme, aby se s Vámi spojil Váš instruktor výtvarných akcí. S ním si dojednáte přesný termín, druh akce a počet dětí, které se akce zúčastní. Dojednané podmínky se považují za závazné.